TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on:
rakentaa oppimisympäristö, joka vastaa ikääntyvien, liikuntarajoitteisten ja muiden erityistarpeita vaativien henkilöiden
  tulevaisuuden kotia
soveltaa nykyistä ja tulevaisuuden teknologiaa oppimisympäristön rakentamisessa
tarjota opiskelijoille oppimisympäristö, jossa voi saavuttaa tulevaisuudessa vaadittavat laaja-alaiset ammattitaito-
  vaatimukset,
kehittää hyvinvointi- ja terveysalan sekä rakennus- ja asennusalan koulutussisältöjä,
tarjota oppimisympäristö koulutuksen järjestäjien, terveydenhuolto-organisaatioiden, yritysten työntekijöiden, apuvälineiden
  tarvitsijoiden ja heidän omaistensa käyttöön,
uudistaa Pirkanmaan osaamis- ja elinkeinorakenteita uusilla innovaatioilla,
synnyttää uutta yritystoimintaa ja turvata nykyisten yritysten jatkuvuutta.