HANKEKUVAUS

KOTI-hankkeen tavoitteena on suunnitella ja rakentaa ikääntyville, liikuntarajoitteisille ja muille erityistarpeita vaativille
henkilöille tulevaisuuden koti, joka toimii oppimisympäristönä hyvinvointi- ja terveysalan sekä rakennus- ja asennusalan
opiskelijoille. Oppimisympäristö perustuu uuteen teknologiaan (mm. robotiikkaan, automaatioon, tietohallintojärjestelmiin),
jota hyödynnetään tulevaisuudessa ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalveluissa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pihlajalinna Oy:n kanssa, joka perustaa vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikön
tulevan oppimisympäristön naapuriin. Pihlajalinnan asukkailla on mahdollisuu käyttää hankkeen laitteita ja teknologiaratkaisuja, jotta heiltä voidaan saada aitoa käyttäjäpalautetta. Opiskelijat käyttävät näitä välineitä asukkaiden kanssa aidossa käyttäjäympäristössä työssäoppimisjaksojen aikana.

Hanke palvelee kattavasti Pirkanmaan Liiton ja Lounais-Pirkanmaan työllisyys- ja elinkeinostrategiaa 2015. Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Länsi-Suomen ohjelmasta. Hankkeen oppimisympäristö rakennetaan entisen
Hoikan opiston tiloihin Sastamalan Karkun Voimarinteeseen.

Hankkeen kesto 1.1.2011-31.12.2014

Hanke on päättynyt, toiminta jatkuu osana Sastamalan oppilaitoksien ammatillista perusopetusta.

KOTI-hankkeen esittely

KOTI-hanke in English

KOTI-hankkeen loppuraportit: Eura-lomake ja vapaamuotoinen raportti